“Xây dựng mô hình nhân giống và thâm canh chuối tiêu hồng bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào tại Yên Bái”

- trong chuoi nang suat vuot troi - “Xây dựng mô hình nhân giống và thâm canh chuối tiêu hồng bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào tại Yên Bái”

Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu Dự án “Xây dựng mô hình nhân giống và thâm canh chuối tiêu hồng bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào tại Yên Bái” do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái chủ trì thực hiện.

- trong chuoi tieu mo hinh tai yen bai - “Xây dựng mô hình nhân giống và thâm canh chuối tiêu hồng bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào tại Yên Bái”

Sau thời gian triển khai, dự án đã tiếp nhận và làm chủ được 3 quá trình: Nhân giống, thâm canh và bảo quản cây chuối tiêu hồng nuôi cấy mô tế bào thực vật do Viện Nghiên cứu rau quả chuyển giao.

Dự án đã sản xuất được 130.400 cây chuối tiêu hồng đạt chuẩn, giá thành hạ từ 10 – 15% so với nhập cây từ các địa phương khác; xây dựng mô hình thâm canh chuối tiêu hồng với quy mô 10 ha, trong đó, mô hình thâm canh không có tưới, năng suất đạt trung bình là 25,1 tấn/ha và mô hình thâm canh có tưới, năng suất đạt trung bình: 40,79 tấn/ha.

Cây chuối tiêu hồng phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh Yên Bái, sinh trưởng, phát triển tốt và đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân.

Hiện Trung tâm đã đào tạo được 3 cán bộ kỹ thuật chuyên sâu về kỹ thuật nhân giống cây chuối tiêu hồng bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào; quy trình kỹ thuật thâm canh, bảo quản chuối tiêu hồng; tổ chức 3 lớp tập huấn kỹ thuật cho 150 lượt người dân tại xã Minh Bảo, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái và phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ về kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản chuối tiêu hồng; tổ chức 2 hội nghị đầu bờ để tham quan và giới thiệu quy trình kỹ thuật mới của mô hình.

Theo đánh giá của các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu, việc triển khai thực hiện Dự án đã hoàn thành các mục tiêu, nội dung theo đúng thuyết minh đề tài đã được phê duyệt; chuyển giao công nghệ hoàn thành theo đúng yêu cầu. Dự án được thực hiện đã góp phần thay đổi nhận thức của người dân và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất. Dự án được nghiệm thu với kết quả khá.

CTV

Chuối Cấy Mô